image banner
Tổng số: 266
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 17/TTr-UBND 02/10/2023 Tờ trình đề nghị điều chuyển vị trí công tác chức danh công chức chuyên môn+
Lượt xem: 112
Tải về
Số: 27/KH-UBND 15/12/2022 Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về
SỐ:30/BC-UBND 01/10/2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN , GIÁC DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2023
Lượt xem: 89
Tải về
SỐ: 05/KH-MT-BTT 25/10/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2023
Lượt xem: 80
Tải về
1051/UBND-PYT 01/11/2023 Công văn về việc tăng cườg công tác đảm bảo An toàn thực phẩm.
Lượt xem: 107
Tải về
92/KH-UBND 30/10/2023 Kế hoạch Tổ chức "Tuần lễ Văn hóa - Giáo dục" lần thứ XII năm 2023
Lượt xem: 36
Tải về
Số; 223/KH-UBND 15/01/2023 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Lượt xem: 52
Tải về
Số 226/BC-UBND 15/01/2023 KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền CCHC trong năm 2023 xã Nam Lợi
Lượt xem: 41
Tải về
Số: 215 02/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thuộc cơ quan Ủy ban nhân dân xã Nam Lợi
Lượt xem: 94
Tải về
Số: 216/QĐ-UBND 05/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách quý III năm 2023
Lượt xem: 77
Tải về
12345678910...
Cơ quan chủ quản: Xã Nam Lợi - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Lợi- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamloi.ntc@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang