image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số: 29-KH/ĐU 29/03/2024 Kế hoạch tái bản, bổ sung, chỉnh lý lịch sử đảng bộ và nhân xã Nam Lợi (1930-2025)
Lượt xem: 4
Tải về
Số: 57-QĐ/ĐU 29/03/2024 Quyết định thành lập tổ sưu tầm, biên soạn, xuất bản, phát hành " Lịch sử Đảng bộ xã Nam Lợi, 1930 - 2025"
Lượt xem: 5
Tải về
số:56-QĐ/ĐU 29/03/2024 Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện bổ sung, chỉnh lý Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã nam Lợi (1930-2005, viết tiếp lịch sử giai đoạn 2006-2025 và phát hành công trình" Lịch sử Đảng bộ xã Nam Lợi, 1930 - 2025)
Lượt xem: 5
Tải về
số: 61/NQ-ĐU 28/03/2024 Nghị quyết về việc lãnh đạo tái bản bổ sung, chỉnh lý Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã nam Lợi (1930-2005, viết tiếp lịch sử giai đoạn 2006-2025 và phát hành công trình" Lịch sử Đảng bộ xã Nam Lợi, 1930 - 2025)
Lượt xem: 4
Tải về
739-CV/HU 30/08/2018 Công văn của Huyện ủy v/v tham dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư tháng 9 năm 2018
Lượt xem: 163
Tải về
46-KH/HU 26/07/2018 Kế hoạch của Huyện ủy v/v thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Lượt xem: 154
Tải về
13-CTr/HU 26/07/2018 Chương trình hành động của Huyện ủy Nam Trực v/v thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội
Lượt xem: 166
Tải về
502-TB/HUI 04/07/2018 Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy về tổ chức Ngày Chủ nhật xanh tại các khu dân cư
Lượt xem: 172
Tải về
350-QĐ/HU 25/06/2018 Quyết định Ban thường vụ Huyện ủy về việc thành lập đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017 và 5 tháng đầu năm 2018
Lượt xem: 177
Tải về
34NQ-ĐU 15/03/2018 nghị quyết chuyên đề về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang lễ
Lượt xem: 178
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Nam Lợi - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Lợi- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamloi.ntc@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang