image banner
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số: 221/QĐ_UBND 02/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách quý I năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về
1873/QĐ-UBND 05/09/2019 Quyết định của UBND tỉnh v/v tạm cấp kinh phí cho ngân sách các huyện, thành phố (đợt 2) để hỗ trợ thiệt hại Do dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 149
Tải về
1478/QĐ-UBND 17/07/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v bổ sung kinh phí cho ngân sách các huyện, thành phố thực hiện miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập và tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi
Lượt xem: 160
Tải về
1470/QĐ-UBND 16/07/2018 Quyết định của UBND tỉnh v/v bổ sung kinh phí cho ngân sách các huyện, thành phố để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 6 tháng cuối năm 2018
Lượt xem: 139
Tải về
1372/STC-QLG&CS 05/07/2018 Công văn của Sở Tài chính v/v đôn đốc, khảo sát việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP
Lượt xem: 170
Tải về
93/2018/NĐ-CP 30/06/2018 Nghị định của Chính Phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương
Lượt xem: 172
Tải về
74/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý
Lượt xem: 184
Tải về
Cơ quan chủ quản: Xã Nam Lợi - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Lợi- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamloi.ntc@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang