image banner
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
SỐ: 39/QĐ-UBND 30/06/2022 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI TDTT LẦN THỨ IX NĂM 2022
Lượt xem: 153
Tải về
SỐ 16/KH-UBND 20/06/2022 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TDTT XÃ NAM LỢI LẦN THỨ IX NĂM 2022
Lượt xem: 140
Tải về
154/UBND-VHTT 11/03/2021 Công văn về việc điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí Khu dân cư văn hóa Nông thôn mới
Lượt xem: 151
Tải về
703/UBND-VHTT 13/11/2018 Công văn của UBND huyện v/v quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện
Lượt xem: 147
Tải về
2330/QĐ-UBND 17/10/2017 Quyết định của UBND tỉnh v/v phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 176
Tải về
999/QĐ-UBND 14/05/2018 Quyết định số 999/QĐ-UBND v/v ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Lượt xem: 155
Tải về
01/BC-HĐND 15/01/2018 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Lượt xem: 177
Tải về
01/BC-UBND 15/01/2018 Báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của UBND xã
Lượt xem: 183
Tải về
43/QĐ-VP 12/12/2017 Quyết định của Văn phòng UBND huyện v/v thành lập Tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn
Lượt xem: 183
Tải về
10/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết của HĐND huyện v/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 195
Tải về
Cơ quan chủ quản: Xã Nam Lợi - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Lợi- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamloi.ntc@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang