image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 10/Kh-UBND 20/09/2023 Kế hoạch tổ chức hoạt động tết Trung thu năm 2023
Lượt xem: 67
Tải về
52/TB-TTDVĐGTS 16/02/2022 Thông báo về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 185
Tải về
Số: 07/TB-UBND 03/08/2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÔN ĐỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RÃNH DỌC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG NAM - NINH - HẢI KHU VỰC THÔN NGỌC TỈNH
Lượt xem: 132
Tải về
Số: 07/TB-UBND 03/08/2021 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÔN ĐỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RÃNH DỌC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG NAM - NINH - HẢI KHU VỰC THÔN NGỌC TỈNH
Lượt xem: 146
Tải về
159/UBND-VP 15/03/2021 Công văn về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030
Lượt xem: 122
Tải về
436/STNMT-CCMT 04/03/2019 Công văn của Sở TNMT v/v thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường năm 2019
Lượt xem: 169
Tải về
3191/STNMT-CCMT 06/11/2018 Công văn của Sở Tài nguyên MT v/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 của mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu
Lượt xem: 177
Tải về
110/2018/NĐ-CP 29/08/2018 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
Lượt xem: 186
Tải về
01/ĐA-UBND 08/08/2018 Đề án của UBND huyện v/v sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nam Trực
Lượt xem: 178
Tải về
14-CTr/HU 26/07/2018 Chương trình hành động của Huyện ủy Nam Trực v/v thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Lượt xem: 179
Tải về
123
Cơ quan chủ quản: Xã Nam Lợi - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Lợi- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamloi.ntc@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang