image banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số: 61/NQ-ĐU 28/03/2024 Nghị quyết về việc lãnh đạo tái bản bổ sung, chỉnh lý Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã nam Lợi (1930-2005, viết tiếp lịch sử giai đoạn 2006-2025 và phát hành công trình" Lịch sử Đảng bộ xã Nam Lợi, 1930 - 2025)
Lượt xem: 4
Tải về
SỐ 31-NQ/ĐU 28/06/2022 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN TỶ LỆ BHYT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Lượt xem: 96
Tải về
SỐ 28-NQ/ĐU 29/03/2022 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN TỶ LỆ BHYT NĂM 2022
Lượt xem: 85
Tải về
04-NQ/HU 04/01/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
Lượt xem: 135
Tải về
NQ-HĐND 24/07/2018 Các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện
Lượt xem: 172
Tải về
34NQ-ĐU 15/03/2018 nghị quyết chuyên đề về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang lễ
Lượt xem: 178
Tải về
10/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết của HĐND huyện v/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 195
Tải về
74/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý
Lượt xem: 184
Tải về
11-NQ/HU 06/12/2017 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Lượt xem: 184
Tải về
Cơ quan chủ quản: Xã Nam Lợi - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Lợi- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamloi.ntc@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang