image banner
Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số: 29-KH/ĐU 29/03/2024 Kế hoạch tái bản, bổ sung, chỉnh lý lịch sử đảng bộ và nhân xã Nam Lợi (1930-2025)
Lượt xem: 4
Tải về
Số: 27/KH-UBND 15/12/2022 Kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Lượt xem: 102
Tải về
SỐ: 05/KH-MT-BTT 25/10/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2023
Lượt xem: 93
Tải về
92/KH-UBND 30/10/2023 Kế hoạch Tổ chức "Tuần lễ Văn hóa - Giáo dục" lần thứ XII năm 2023
Lượt xem: 43
Tải về
Số; 223/KH-UBND 15/01/2023 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Lượt xem: 58
Tải về
Số: 202/KH-UBND 04/10/2023 Kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 51
Tải về
số 10/Kh-UBND 20/09/2023 Kế hoạch tổ chức hoạt động tết Trung thu năm 2023
Lượt xem: 67
Tải về
só : 16/KH-UBND 21/10/2022 kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Lượt xem: 233
Tải về
SỐ 14/KH-UBND 19/09/2022 KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, CÔNG AN NHÂN DÂN XÃ NAM LỢI NĂM 2023
Lượt xem: 182
Tải về
SỐ 14/KH-UBND 19/09/2022 KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, CÔNG AN NHÂN DÂN XÃ NAM LỢI NĂM 2023
Lượt xem: 153
Tải về
12345
Cơ quan chủ quản: Xã Nam Lợi - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Lợi- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamloi.ntc@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang