image banner
Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 57-QĐ/ĐU 29/03/2024 Quyết định thành lập tổ sưu tầm, biên soạn, xuất bản, phát hành " Lịch sử Đảng bộ xã Nam Lợi, 1930 - 2025"
Lượt xem: 5
Tải về
số:56-QĐ/ĐU 29/03/2024 Quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện bổ sung, chỉnh lý Lịch sử đảng bộ và nhân dân xã nam Lợi (1930-2005, viết tiếp lịch sử giai đoạn 2006-2025 và phát hành công trình" Lịch sử Đảng bộ xã Nam Lợi, 1930 - 2025)
Lượt xem: 5
Tải về
Số: 215 02/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thuộc cơ quan Ủy ban nhân dân xã Nam Lợi
Lượt xem: 111
Tải về
Số: 216/QĐ-UBND 05/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách quý III năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về
Số: 217/QĐ-UBND 10/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai Số liệu quyết toán ngân sách năm 2022
Lượt xem: 121
Tải về
Số: 218/QĐ_UBND 05/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm năm 2023
Lượt xem: 78
Tải về
Số: 219/QD-UBND 03/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách quý II năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về
Số: 290/QĐ_UBND 29/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
Lượt xem: 31
Tải về
số: 221/QĐ_UBND 02/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thu - chi ngân sách quý I năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về
số: 211/QĐ-UBND 05/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm
Lượt xem: 37
Tải về
12345
Cơ quan chủ quản: Xã Nam Lợi - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Lợi- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamloi.ntc@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang