Lượt xem: 101
Công tác tuyên truyền thực hiên NVQS xã Nam Lợi

          Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự quốc phòng địa phương.

Thực hiện tốt công tác tuyển quân góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của tổ quốc, đồng thời còn góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị, động viên chất lượng cho địa phương.

Hoàn thành công tác tuyển quân vừa đảm bảo an ninh quốc phòng, vừa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mọi người dân đối với tổ quốc. Từ những mục đích yêu cầu đó. Đảng ủy xã Nam Lợi đã có nghị quyết, chuyên đề về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Chính vì vậy trong những năm qua xã Nam Lợi đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân 100% đảm bảo chất lượng.

Thực hiện chỉ thị số 11 của huyện ủy Nam Trực về công tác tuyển chọn gọi công dân Sẵng sàng nhập ngũ.  Thực hiện kế hoạch số 685 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự Huyện Nam Trực về khám tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2018. Đã xây dựng kế hoạch lập danh sách nam công dân trong độ tuổi thực hiện khám tuyển Nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ. Để giúp cho công dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình trong việc chấp hành nghiêm chỉnh luật nghĩa vụ quân sự chúng tôi xin trích một số quy định của luật nghĩa vụ quân sự và nghị định số 120/CP của chính phủ cụ thể.  Công dân có bổn phận làm Nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mỗi công dân. Đối với tổ quốc không phân biệt dân tộc, thành phần , xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp. Nhằm góp phần xây dựng an ninh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi gia đình cần động viên, khuyến khích con em mình tham gia thực hiện luật nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi như pháp luật quy định.

Với truyền thông của 1 xã Nam Lợi anh hùng trong thời kỳ trống Pháp, với tinh thần thóc không thiếu 1 cân, quân không thiếu 1 người đã được người dân xã Nam Lợi phấn đấu hàng năm qua cùng với sự đồng thuận của cns bộ và nhân dân xã nhà. Chắc chắn đợt tuyển quân năm 2018 sẽ đạt kết quả thắng lợi.

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 140
  • Tất cả: 3830

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Lợi - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Lợi- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamloi.ntc@namdinh.gov.vn