Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/BC-HĐND 15/01/2018 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 Tải về
01/BC-UBND 15/01/2018 Báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của UBND xã Tải về
428-TB/HU 25/12/2017 Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ ngày 22 tháng 12 năm 2017 Tải về
10/NQ-HĐND 15/12/2017 Nghị quyết của HĐND huyện v/v phê chuẩn đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo Tải về
43/QĐ-VP 12/12/2017 Quyết định của Văn phòng UBND huyện v/v thành lập Tổ công tác theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn Tải về
74/2017/NQ-HĐND 07/12/2017 Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định: Ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý Tải về
423/TB-UBND 07/12/2017 Thông báo của UBND huyện Tuyển dụng viên chức năm 2017 Tải về
11-NQ/HU 06/12/2017 Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về
10/KH - UBND 05/12/2017 Kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2018 Tải về
07- CV/ĐU 30/11/2017 Phiếu chấm điểm đánh giá cán bộ năm 2017 Tải về
123

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Lợi - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Lợi- huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamloi.ntc@namdinh.gov.vn